ΩΧΡΑ ΚΗΛΔΙΑ – ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Τι είναι η Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας;

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (Η.Ε.Ω.) είναι μια προοδευτική καταστροφή των ιστών στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. Πρόκειται για την περιοχή την υπεύθυνη για το κέντρο του οπτικού πεδίου και για την ικανότητά μας να διακρίνουμε λεπτομέρειες. Σε περίπτωση βλάβης της μπορεί να υπάρχει παραμόρφωση, θόλωση ή και πλήρες σκότωμα στο κέντρο της όρασης. Ωστόσο, η Η.Ε.Ω. δεν προσβάλει την περιφέρεια του αμφιβληστροειδή και ο ασθενής διατηρεί, ακόμα και σε προχωρημένα στάδια, σχετικά καλή περιφερειακή όραση, αρκετή ώστε να αυτοεξυπηρετείται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μπορεί να δει το ρολόι αλλά όχι να ξεχωρίζει την ώρα.

Μάθετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ.

Τι είναι το Γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα είναι μια ασθένεια του οπτικού νεύρου που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ‘’καλώδιο’’ που αποτελείται από πολλές νευρικές ίνες. Καθεμία από αυτές μεταφέρει το σήμα για ένα σημείο του οπτικού μας πεδίου και η βλάβη της προκαλεί απώλεια της εικόνας σε εκείνο το σημείο. Αυτές οι βλάβες όμως περνάνε συνήθως απαρατήρητες μέσα στο μέγεθος του πεδίου, εκτός αν η κατάσταση έχει προχωρήσει αρκετά οπότε οι απώλειες σε εικόνα είναι μεγάλες. Το τελικό αποτέλεσμα μετά από βλάβη όλων των ινών είναι η τύφλωση. Η έγκαιρη επομένως διάγνωση και θεραπεία είναι αποφασιστικής σημασίας.

Μάθετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ.

Επικοινωνία

Τα πεδία που χαρακτηρίζονται με * είναι υποχρεωτικά

hCaptcha